Què faig

Compteu amb mi per a assolir una gestió eficient, per a posar en valor la vostra tasca i per a portar avant tots el vostres projectes i anhels.

 • Gestió econòmica-financera
   • Gestió fiscal i laboral
   • Avaluació econòmic-financera de la institució
   • Elaboració d’informes i pressupostos
   • Captació de fons: subvencions, micromecenatge, crowdfunding, etc.
   • Liquidació anual i trimestral d’impostos
   • Obligacions documentals i registrals
   • Comptabilitat que permeta reflectir la imatge fidel del vostre patrimoni
   • Resultat i situació financera
 • Gestió administrativa i organitzativa
   • Anàlisi de la funcionalitat de la vostra estructura organitzativa
   • Elaboració de plans de millora institucional
   • Pla d’acollida al músic i directiu voluntari
   • Mediació en conflictes
   • Gestió de recursos humans i materials
   • Execució dels acords adoptats les juntes i assemblees (fulla de ruta)
   • Planificació i organització d’events
 • Relacions institucionals
   • Mediació i assessorament respecte a les relacions amb altres institucions ja siguen públiques o privades
   • Aplicació de la Llei de Transparència
   • Redacció de convenis de col·laboració
   • Protocols
 • Comunicació
  • Estratègies de promoció institucional
  • Social Media
  • Publicitat
  • Comunicació interna